Voices from Russia

Thursday, 6 April 2017

A List of The Dead in the St Petersburg Terakt

______________________________________

 • ALIEVA Dinara Samandarovna, 08.10.1996
 • ARYSHEV Maksim Vitalyevich, 08.18.1996
 • MALYUKOVA Kseniya Sergeyevna, 11.09.1998
 • MEDYANTSEVA Irina Kuzminichna, 5.6.1966
 • SVISTUNOVA Angelina Sergeyevna, 17.02.1990
 • NALIMOV Yuri Pavlovich, 07.06.1945
 • DANILENKO Oksana Gennadyevna, 03.10.1991
 • SHCHEKINA Larisa Grigoryevna, 06.02.1950
 • PETROV Denis Romanovich, 27.12. 1991
 • SAGADEYEV Mansur Tikhirovich, 27.03.2000
 • NEVNERZHITSKAYA Mariya 1965
 • KRASIKOVA Yuliya 1992
 • MAZINOV Dmitri 1990

The above list is provisional… compiled from posts from the MChS, SK RF, and Telekanal Dozhd.

They all had faces… they all had names

No one is forgotten… Nothing is forgotten

As it was, as it is, as it ever shall be

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

BMD

Advertisement

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: